Uzrokuju li tamponi infekcije?

O tamponima i infekcijama provedeno je čitavo mnoštvo istraživanja. Doktori su došli do zaključka da tu ne postoji nikakva uzročno-posljedična veza – odnosno da nema dokaza da tamponi uzrokuju infekcije. Materijali od kojih su tamponi napravljeni ne potiču reprodukciju bakterija i ne narušavaju prirodnu mikrofloru vagine.