Jesu li tamponi medicinski i higijenski sigurni?

o.b.® tamponi nastali su 1947. godine u suradnji s ginekologinjom dr. Judith Esser. Od tada se o.b.® tamponi kontinuirano podvrgavaju strogim standardima kvalitete.

Milijuni djevojaka i žena diljem svijeta koriste o.b.® tampone svaki dan i svaku noć svoje mjesečnice! Njihovo povjerenje dodatan je dokaz kvalitete o.b.® tampona.

o.b.® tamponi se izrađuju u skladi sa strogim smjernicama osiguranja kvalitete. Upijajuća vlakna o.b.® tampona zadovoljavaju zahtjeve čistoće „European Pharmacopoeia“.