Može li se o.b.® tampon slomiti ili raspasti?

Ako se ispravno koristi o.b.® tampon će zadržati svoj oblik, volumen će mu se povećati zbog upijanja tekućine, ali neće se raspasti ni rastopiti. Izrađen je od visoko upijajućih vlakana. Omotana su i komprimirana tako da su iznimno čvrsto isprepletena.

Tamponi se neće rastopiti u mokroj okolini: upijanje tekućine ne oštećuje komprimirana vlakna. o.b.® tamponi obavijeni su tankim gornjim slojem koji dodatno sprječava razdvajanje pamučnih vlakana. Taj sloj ujedno je vrlo gladak i omogućuje nježno umetanje i uklanjanje tampona!