Što znači kratica „o.b.®“?

o.b.® je kratica za „ohne binde“ (što na njemačkom znači „bez uložaka“). o.b.® podiže kvalitetu života žena već preko pola stoljeća – transformiranjem proizvoda za žensku higijenu i dajući ženama slobodu kretanja i veću kontrolu nad njihovim tijelom.

Odabrano je kao posebno ime prije više od 60 godina kada su se proizvodi za žensku higijenu kupovali potajno. Naziv je u međuvremenu postao tako dobro poznat da je njegovo izvorno značenje zaboravljeno, a o.b.® je u mnogim zemljama postao sinonim za tampone.