Usne

Velike i male usne obrubljuju i štite vulvu i vaginalni otvor.