Rektum

Kratka mišićna cijev koja zauzima 8-10 cm najnižeg dijela debelog crijeva, povezana s anusom.

U rektumu se sakuplja stolica do vršenja velike nužde.