Falopijeve cijevi

Cijevi koje povezuju jajnike i maternicu. Upravo u falopijevim cijevima sperma oplođuje jajašce.

Sastoje se od dvije tanke cijevi duge 15 cm, koje se nalaze s obje strane fundusa – u „rogovima“ ovog manje-više trokutastog organa.

Povezuju maternicu i jajnike, omogućujući oplodnju jajašca ispuštenog tijekom ovulacije.

Oplođeno ili ne, jajašce kroz falopijeve cijevi dolazi do maternice.